Tłumaczenia nieprzysięgłe (zwykłe)

To tłumaczenie, które nie wymaga podpisu ani pieczęci tłumacza przysięgłego.
Przetłumaczony tekst jest wiernym przekładem oryginału, który w tym przypadku również ma swoje strony rozliczeniowe, określane znakami którymi są: litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. W tym przypadku za stronę rozliczeniową uważa się 1800 znaków. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.