Tłumaczenia przysięgłe

Ich specyfika polega na tym, iż tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, w tym: pieczęcie, dopiski, odnośniki itp., zgodnie z przepisami o tłumaczeniach przysięgłych ( USTAWA z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego ( Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004r.))

„§ 8. 
1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków.
Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.
2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków"

Każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, który jest uprawniony do wykonywania tłumaczeń wymaganych przez urzędy. Zgodnie z w/w ustawą za podstawową jednostką rozliczeniową ( strona tłumaczenia) uważa się 1125 znaków (wraz ze spacjami) po przetłumaczeniu.